Начало  ›  Общи условия

 ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. Задължения на потребителя при предоставяне на лични данни.
При ползването на сайта на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД, потребителят се съгласява:

 • да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на формата за запитване за услуга или продукт, контактна форма или друга функционалност предоставена от сайта за комуникация;

 • да внася при нужда промени в предоставените лични данни с оглед на тяхната вярност, точност и актуалност.

В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна и неактуална информация, “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД има право да закрие и/или изтрие тази информацията и да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

 

2. Права на потребителя във връзка с предоставянето на лични данни.

 • Съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД при ползване на сайта, както и на поправка на личните данни.

 • Приемайки настоящите условия потребителите, които желаят контакт с “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД с цел получаване на информация относно услуга или продукт, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД;

 • “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД изрично уведомява потребителя, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 • “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД си запазва правото да използва личните данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на законово задължение.

 

3. Лични данни, които се събират.
С цел да отговори на запитванията на потребителите на сайта, “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД събира следните лични данни, а именно:

 • име и фамилия;

 • телефонен номер за контакт;

 • електронна поща;

 

“БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД не събира „чувствителни“ лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот.

 

4. Цели, за които се използват лични данни.

Целите, за които “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД събира и обработва лични данни са:

 • да отговори на запитвания;

 • да предостави информация за услуги;

 • да подобри качеството на услугите;

 • да осигури ефективно обслужване на своите посетители;

 • да предостави полезни съвети, информация и актуализации;

 

5. Авторски права и ограничения свързани с тях.

“БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД предоставя възможността на потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в сайта само за лични нужди с нетърговска цел и при условие че не се нарушават авторските права на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите в сайта. Не се разрешава материалите от сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в сайта материали в други сайтове е забранена. 

 

6. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД.

Във връзка с влизането в сила на Регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) и с цел да гарантира защитата на личните данни на своите клиенти  “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД е изработило и прилага Политика за защита на личните данни.

 

7. За контакти.

Въпроси, коментари и искания свързани с Общите условия за използването на сайта и Политиката за защита на лични данни могат да бъдат изпращани на e-mail: d.peev@bulagro.com или да се свържете с Отговорника по защита на личните данни на телефон : 0885 633 292

 

8. Други.

При използване услугите на “БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ” ЕАД, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

Регионални представителства

БУЛАГРО ЦЕНТЪР Стара Загора
Централен Офис Стара Загора, кв. Железник GPS координати: 42.410004, 25.591976 тел. 042 / 600 171 0888 00 40 60
АГРОАПТЕКА СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, кв. Железник GPS координати: 42.410004, 25.591976 Телефон за контакт: 0884 611 341 Онлайн агроаптека: https://agroapteka.bulagro.bg/
БУЛАГРО ЦЕНТЪР Полски Тръмбеш
Полски Тръмбеш, Околовръстен път GPS координати: 43.370645, 25.643536 Телефони за контакт: 0888 276 949 - селскостопанска техника 0888 538 136 - магазин за резервни части 0882 706 086 - продукти за растителна защита, торове и семена
БУЛАГРО ЦЕНТЪР ДОБРИЧ
гр. Добрич, ул. Антон Стоянов 8 GPS координати: 43.589618, 27.819890 Телефони за контакт: 0884 223 331 - селскостопанска техника 0887 999 614 - магазин за резервни части 0884 666 635 - продукти за растителна защита, торове и семена
БУЛАГРО ЦЕНТЪР МОНТАНА
гр. Монтана, Индустриална Зона Север, ул. "Диана" 53 GPS координати: 43.409713, 23.239466 Телефони за контакт: 0885 433 500 - селскостопанска техника 0882 105 721 - магазин за резервни части 0884 867 449 - продукти за растителна защита, торове и семена
МАГАЗИН ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗАФИРОВО
с. Зафирово, обл. Силистра GPS координати: 43.987557, 26.822899 тел. 0885 790 797
МАГАЗИН ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ВЪЛЧИТРЪН
с. Вълчитрън, обл. Плевен GPS координати: 43.331179, 24.869169 тел. 0885 083 311
Зорница Беева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Стара Загора тел. 0884024313
Николай Генчев Николов
Търговски представител селскостопанска техника Централна южна България тел. 0884972399
Добрин Добрев
Сервизен специалист регион Стара Загора тел. 0888558763
Милко Милков
Сервизен специалист регион Стара Загора тел. 0887277767
Спас Михов
Сервизен специалист база Стара Загора тел. 0886280566
Андриан Манев
Сервизен специалист регион Стара Загора тел. 0886111232
Петър Иванов
Сервизен специалист регион Стара Загора тел. 0886 38 31 51
Недко Недков
Сервизен специалист Централен офис Стара Загора
Мария Чолева
Търговски представител овощни и зеленчукови насаждения регион Пловдив и Пазарджик тел. 0887 89 44 88
Илиан Господинов
Търговски представител селскостопанска техника Югоизточен регион тел. 0889263901
Илияна Лалова
Търговски представител Продукти за растителна защита, торове и семена Регион Перник, Благоевград и Кюстендил тел. 0882 517 754
Стелиан Георгиев
Търговски представител селскостопанска техника Регион Варна тел. 0884223331
Атанас Атанасов
Търговски представител селскостопанска техника Североизточен регион тел. 0888560976
Железчо Жечков
Търговски представител селскостопанска техника регион Русе тел. 0887808330
Ивелин Месарабов
Сервизен специалист регион Русе тел. 0886111403
Георги Кьосов
Сервизен специалист регион Русе тел. 0888226348
Владимир Кечев
Търговски представител селскостопанска техника регион Велико Търново тел. +359888276949
Бисер Генов
Сервизен специалист регион Плевен тел. 0886111023
Бисер Добранов
Сервизен специалист регион Плевен тел. 0888557376
Кирил Начев
Сервизен специалист регион Плевен тел. 0885962266
Християн Христов
Търговски представител селскостопанска техника регион Плевен тел. 0888569543
Цветан Борисов
Търговски представител селскостопанска техника Северозападен регион тел. 0885433500
Ивайло Иванов
Сервизен специалист регион Враца тел. 0887100620
Явор Якимов
Сервизен специалист Регион Враца тел. 0882 466 672
Дилян Стойчев
Търговски представител селскостопанска техника регион София тел. 0885615517
Николай Цветков
Сервизен специалист регион Велико Търново тел. 0884899825
Илиян Любенов
Сервизен специалист Регион Добрич тел. 0889998803
Атанас Петров
Сервизен специалист Регион Добрич тел. 0885867744
Емилиян Стоянов
Сервизен специалист Регион Монтана тел. 0882 39 23 23